Megakanalen är Pietistens egen kanal på Youtube där gammalt och nytt blandas. En del material är gamla ljudinspelningar som digitaliserats och restaurerats så gott det går vilket gör att ljudkvaliten kan variera. Vissa ljudfiler har modifierats till bildspel så att ljudet är förstärkt med text och bilder. Där talaren ritat på tavlor och blädderblock har jag försökt återskapa det som ritats. Ibland har det tyvärr inte gått att få reda på vad talaren ritat, så det får vi leva med.

En del av materialet är hela filmer inspelade med olika kvalité. Men trots de olika tekniska kvalitéerna så är ändock det andliga innehållet "Den sunda läran". Du hittar Megakanalens material här nedanför, men du kan även gå direkt till Youtube och titta direkt där.

Gå direkt till Megakanalen Youtube